Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

Wat ik doe

Ruimte voor Communicatie: Ruime ervaring in beleidsanalyse, evaluerend onderzoek en trendonderzoek met daarbij een scherp oog voor de context van ontwikkelingen. Heldere en toegankelijke rapportages, met een goede balans tussen tekst en beeld. En tot slot inhoudelijke ondersteuning bij de voorbereiding van bijeenkomsten.

at5.jpg

Wat ik doe?

Ruimte voor Communicatie richt zich op twee kernactiviteiten die essentieel zijn voor de samenhang tussen onderzoek, beleid en uitvoering en de heldere communicatie die daarvoor nodig is:

PROBLEEMVERKENNING EN -ANALYSE

Het ontwikkelen van beleid begint met een goede analyse van het vraagstuk  en  daar schort het vaak aan. Naast economische zijn ook sociale en ruimtelijke aspecten van belang. Evenals oog voor de belangen van de verschillende partijen die bij het vraagstuk zijn betrokken.
Dat kan op basis van cijfers, maar dat alleen is niet voldoende. Minstens zo belangrijk zijn ik de verhalen achter de cijfers. En daarvoor is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met betrokken partijen.

Voorbeelden:
Vergunning passagiersvaart:
december 2017

A vivid portrait of versatile Amsterdam Zuidoost: 
weergave van verhalen over Zuidoost verteld tijdens het symposium Cities&Visitors.

Trendrapport 2012-2013:
Het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de nota Varen tot nu.

Carla en inhoud, dat lijkt mij een eenheid. Daar vindt zij houvast in en dat is haar unique selling point. Trendrapport, onderzoek, praktijk als uitgangspunt en aandacht voor communicatie: ze heeft het allemaal laten zien.
— Gelske Martens, docent Urban Management:
 

REFLECTIE EN LEREND VERMOGEN

Passend beleid staat of valt met het vermogen om te leren van ervaringen. Door te reflecteren op beleid en de werking ervan, wordt duidelijk of de gekozen aanpak de juiste is of dat op onderdelen bijstelling nodig is. Lerend vermogen vraagt om openheid en om bruikbare en toegankelijke informatie. Die is, zo leert mijn jarenlange ervaring, vaak niet voorhanden.

Voorbeelden:
Energie in transitie:
december 2018

Vergunning passagiersvaart:
december 2017

Theater De Fransche School
onderzoek naar de besluitvorming rondom een Culemborgs theater.

De opdrachten in de afgelopen jaren bevestigen mijn idee dat verbinding en samenhang kernpunten zijn voor overtuigend overheidshandelen. En dat transparantie en heldere communicatie daarbij vereist zijn.
— Carla Hoffschulte
 
 
 

OPDRACHTGEVERS


 

PROJECTEN