Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

VERGUNNINGVERLENING PASSAGIERSVAART REKENKAMER METROPOOL AMSTERDAM

De gemeenteraad besloot in mei 2017 om de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) te vragen onderzoek te doen naar ‘het gehele proces rond de passagiersvaart sinds de nota Varen tot nu’. Directe aanleiding was de uitkomst van de zogenaamde ‘gewogen toetreding’ op 24 april. Gezien de ingewikkelde maatschappelijke en juridische context, wilde de RMA het onderwerp eerst grondig verkennen. Gekozen is voor een reconstructie van de gebeurtenissen in de periode van januari 2010 tot juni 2017 rondom de totstandkoming van het vaarbeleid, de vergunningverlening en de gewogen toetreding.

Carla Hoffschulte