Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

Trendrapporten Amsterdamse binnenstad

In het Trendrapport Amsterdamse binnenstad wordt de balans in de binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, bereikbaarheid en leefbaarheid in de gaten gehouden. In de Vooruitblik worden de belangrijkste trends en de mogelijke gevolgen daarvan op middellange termijn geschetst. Jarenlang was de boodschap dat de balans weliswaar kwetsbaar was, maar op de meeste plekken nog steeds aanwezig. Maar in dit laatste trendrapport was de boodschap iets voorzichtiger. Het gaat goed met de binnenstad: zowel het aantal inwoners als het aantal werkenden is toegenomen, evenals het aantal bezoekers. Maar de laatste categorie in een ongekend hoog tempo.

Ter gelegenheid van het laatste trendrapport vond in december 2013 een symposium plaats in Pakhuis de Zwijger onder de titel Balans voor de binnenstad, over trends en toekomst van stadsdeel Centrum.
Trendrapport 2012-2013

Carla Hoffschulte