Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE REKENKAMER

Journalistiek verslag van de RWT-conferentie ‘Verantwoording en toezicht in de schijnwerpers’ voor Rekenkamermedewerkers en vertegenwoordigers van toezichthouders en rechtspersonen met een wettelijke taak

Projectbegeleiding van evaluatie Effectieve Rekenkamer: gesprekken met sectormanagers en projectleiders binnen de organisatie, resulterend in een advies aan het MT

Onderzoek naar het beleid van het Ministerie van OCW om Voortijdig Schoolverlaten tegen te gaan, in het kader van de Staat van de Beleidsinformatie 2006

Alexis Koutouzis