Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

EEN OUDERVRIENDELIJKE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

De Ouderen Adviesraad van Amsterdam Centrum (OAR) organiseerde op 8 december, in samenwerking met drie stadsdorpen in Amsterdam Centrum en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een symposium over een ‘oudervriendelijker Amsterdam Centrum’. In een eerder stadium had ik de OAR in contact gebracht met de Bacheloropleiding Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam, die hun eerstejaars studenten kennis willen laten maken met praktijkgericht onderzoek.

Tijdens het symposium zijn korte impressies van de vijf buurtwandelingen (‘schouwen’, met stadsdorpers en ambtenaren) gepresenteerd en is er teruggeblikt op de onderzoeken door de studenten en de resultaten daarvan. Ook werd toegelicht wat er ambtelijk gebeurt met de adviezen die de OAR aanbod aan het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Centrum.

Daarna is met de deelnemers en de betrokken bestuurders een openbaar overleg gevoerd aan de hand van de vraag: ‘Kunnen we Amsterdam veiliger maken door op een andere manier naar de openbare ruimte te kijken?’ Dit gebeurde aan de hand van een leerzame presentatie over de voor- en nadelen van shared space in Amsterdam, met de situatie achter het Centraal Station als voorbeeld. Zie het verslag van deze bijeenkomst

Carla Hoffschulte