Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte
hero_pattern.png

Home

Ruimte voor Communicatie: Ruime ervaring in beleidsanalyse, evaluerend onderzoek en trendonderzoek met daarbij een scherp oog voor de context van ontwikkelingen. Heldere en toegankelijke rapportages, met een goede balans tussen tekst en beeld. En tot slot inhoudelijke ondersteuning bij de voorbereiding van bijeenkomsten.

 

WAT HEEFT RUIMTE VOOR COMMUNICATIE TE BIEDEN?

Overheden kunnen niet zonder betrokken en goed geïnformeerde burgers, die op hun beurt vertrouwen moeten kunnen hebben in overheidshandelen. Juist in tijden van globalisering, toenemende marktwerking en een terugtredende overheid is het belangrijk om die verbinding tussen overheid en samenleving te versterken.

In de netwerksamenleving die is ontstaan en waar de overheid onderdeel van is, lopen beleidsontwikkeling, -bepaling en –uitvoering door elkaar. Stedelijke vraagstukken zijn complexer en beleidsprocessen zijn daardoor onoverzichtelijk. Relevant onderzoek en goede vertaalslagen op basis van heldere en integere communicatie kunnen zorgen voor een samenhangend geheel. Onder de naam Ruimte voor Communicatie draag ik graag bij aan de verbinding binnen stedelijke vraagstukken en aan de samenhang tussen onderzoek, beleid en uitvoering.

– Probleemverkenning en –analyse, met aandachtsgebieden wonen, leefbaarheid, toerisme, burgerparticipatie.
– Reflectie en lerend vermogen aan de hand van analyse en evaluatie van (stedelijk) beleid.

Carla is een stadsmens én een stedelijke onderzoeker. Ze combineert de praktijk en onderzoek. Binnen de hectiek en dynamiek van ‘Urban Management’ houdt Carla het hoofd koel en zoekt ze naar duurzame wegen. Data analyse, oog voor de context en een op feiten gefundeerde rapportage waar je als opdrachtgever praktisch mee uit de voeten kunt, dat is haar handelsmerk.
— Sandra Bos, programmamanager Urban Management
 
Carla.jpg
Stedelijk toerisme en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat in historische binnensteden, zoals de Amsterdamse binnenstad, is een voorbeeld van een ‘wickedproblem’. Er is een gebrek aan objectieve informatie, er is geen consensus over de normen en de problemen en oplossingen zijn dynamisch.
— Carla Hoffschulte