Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

TRENDRAPPORT

2012-2013
Onderzoek naar de ontwikkelingen in de jaren 2012-2013 in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en welzijn. De Vooruitblik biedt zicht op de belangrijkste trends voor de middellange termijn. Voor het eerst lijkt de balans in gevaar.

2009-2011
Onderzoek naar de ontwikkelingen in de periode 2009-2011 in de Amsterdamse binnenstad op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en welzijn. De Vooruitblik biedt zicht op de belangrijkste trends voor de middellange termijn.

2006-2009
Nagegaan is welke ontwikkelingen in de periode 2006-2009 in de Amsterdamse binnenstad hebben plaatsgevonden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In dit trendrapport is daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan het thema ‘uitwaaiering van centrumfuncties’.

2006-2007
In nauwe samenwerking met het stadsdeel is nagegaan welke ontwikkelingen in de periode van 2004 tot 2007 in de binnenstad hebben plaatsgevonden. Hierbij stonden de begrippen ´centrumpositie´ en ´functiemenging´ centraal. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2006-2007, dat voldeed aan de eisen toegankelijk (heldere opzet, veel beeldmateriaal) en goed leesbaar.

Alexis Koutouzis