Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

SPREIDING EN OVERTOERISME

In het coalitieakkoord van mei 2018 schrijft het nieuwe college onder Balans in de stad, ‘Toerisme hoort bij het internationale karakter van Amsterdam en dat moeten we blijven koesteren. Maar tegelijkertijd worden de positieve kanten van het toerisme, zoals werkgelegenheid en inkomsten voor de stad, steeds meer overschaduwd door de negatieve gevolgen. Overlast, drukte en afval maken dat de leefbaarheid van sommige buurten ernstig onder druk staat. En de monocultuur in winkelaanbod maakt de stad niet leuker. Een nieuw evenwicht is nodig. Waarin bewoners centraal staan en bezoekers welkom blijven… Amsterdam is een stad om in te leven, wonen en ondernemen. Pas in de tweede plaats een toeristische bestemming. We willen de lasten en lusten van toerisme beter verdelen. We zetten in op spreiding in de stad en naar de regio.’ Vooral bij de laatste zin zetten wij grote vraagtekens. Hoe reëel en hoe werkbaar is dit?

Zes redenen waarom spreiding het drukteprobleem in Amsterdam niet gaat oplossen.
PDF

Carla Hoffschulte