Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

OPDRACHTGEVERS

RANDSTEDELIJKE REKENKAMER

Energie in transitie:
Onderzoek van provinciale rekenkamer naar de inzet van provincies op energietransitie

Analyse van doorwerking aanbevelingen in Randstedelijke Rekenkameronderzoeken in twee bestuursperioden

Verkennend onderzoek naar drie onderwerpen: monumentenzorg, woonbeleid en vastgoed van provincies

Carla Hoffschulte