Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

Wie ik ben

Een onderzoeker en urban professional. Een generalist met ervaring, zowel inhoudelijk als qua benadering van problemen. Kenmerkend is mijn belangstelling voor grootstedelijke (beleids)vraagstukken. En het belang dat ik hecht aan heldere communicatie. Mijn loopbaan kent vier fasen.

Carla.jpg

Wie ik ben

Ik ben een onderzoeker en urban professional. Een generalist met ervaring, zowel inhoudelijk als qua benadering van grootstedelijke (beleids)vraagstukken.

Mijn loopbaan kent vier elkaar overlappende fasen:

 

SOCIALE GEOGRAFIE

Ik studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting de geografie van de Westerse stad. Na mijn afstuderen ben ik twee jaar als Assistent in Opleiding aan de universiteit verbonden gebleven binnen het project ´De Randstad als woon- en werkmilieu´.

ALGEMENE REKENKAMER

Bij Bureau VROM van de Algemene Rekenkamer heb ik ruim zes jaar onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van beleid. Daarna heb ik bij de afdeling Communicatie mijn onderzoekservaring ingezet om onderzoeken te vertalen in heldere conclusies en bruikbare beleidsaanbevelingen voor Tweede Kamer en departementen. Ik voelde me thuis bij de combinatie van onderzoek, beleid en communicatie.

Carla was gepokt en gemazeld als onderzoeker en leverde met die achtergrond een waardevolle bijdrage aan de afdeling Communicatie. Ze deed geen concessies als het ging om presentatie en helderheid van de boodschap in persbericht en briefing.
— Bea Crouwers, hoofd Communicatie Algemene Rekenkamer

MIJN KERNKWALITEITEN

  • Goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en een brede inhoudelijke kennis.

  • Daardoor in staat om me snel in te werken in nieuwe onderwerpen.

  • Een sterk analytisch vermogen, gecombineerd met een constructief kritische, onafhankelijke blik.

  • Bedreven in heldere communicatie over onderzoek en beleid.

 

RUIMTE VOOR COMMUNICATIE

Als zelfstandig onderzoeker en adviseur doe ik nu uiteenlopende projecten voor overheden en publieke organisaties. Daarbij richt ik me op een breed scala aan stedelijke thema’s, zoals wonen, leefbaarheid, toerisme en burgerparticipatie. Zie Wat doe ik en Actueel.

De belangrijke meerwaarde van Carla voor het trendrapport is gelegen in de combinatie van wetenschappelijke toetsing en onderzoeksvaardigheden, kennis van stedelijkheid en een heldere en snelle schrijfvaardigheid, waardoor de informatie uit veel onderzoeken en monitors toegankelijk wordt voor een breed publiek.
— Gerie Schaafsma, afdeling Strategisch Beleid stadsdeel Centrum

URBAN MANAGEMENT

De opleiding Urban Management heeft mijn inzicht in complexe stedelijke vraagstukken en mogelijke handelingsperspectieven voor de overheid aangescherpt. Ik combineer mijn ruime ervaring met onderzoek, beleid en communicatie nu met actuele kennis en vaardigheden over stedelijke vraagstukken en de kansen en risico’s in de uitvoeringspraktijk.