Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

OPDRACHTGEVERS

PROJECTBUREAU ZUIDAS

Consultatieronde over het Ontwerp openbare ruimte Zuidas, bestaande uit negen expertmeetings, twee informatieavonden en een paneldiscussie, alsmede redactie van ‘Ideeënboekje’: De Zuidas als attractie

Alexis Koutouzis