Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

OPDRACHTGEVERS

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Stagedocent 3e-jaars studenten Bestuurskunde (september 2018 - nu)

Interim Fieldlab Coördinator in stadsdeel Zuidoost binnen het speerpunt Urban Management

Project Imago en Bezoekers Amsterdam Zuidoost: publicatie naar aanleiding van symposium Cities & Visitors op 16 juni 2016

Read More
Carla Hoffschulte
RANDSTEDELIJKE REKENKAMER

Energie in transitie:
Onderzoek van provinciale rekenkamer naar de inzet van provincies op energietransitie

Analyse van doorwerking aanbevelingen in Randstedelijke Rekenkameronderzoeken in twee bestuursperioden

Verkennend onderzoek naar drie onderwerpen: monumentenzorg, woonbeleid en vastgoed van provincies

Read More
Carla Hoffschulte
REKENKAMER AMSTERDAM

Vergunningverlening passagiersvaart Rekenkamer Amsterdam

Onderzoek en bestuurlijk rapport Aansturing welzijnsinstellingen door stadsdelen, over zakelijkheid en opdrachtgeverschap in het sociaal domein, 2012

Uitvoering benchmark 9 Amsterdamse stadsdelen en de gemeente Zaanstad: de meetbaarheid van de verantwoording 2007

Coördinatie en uitvoering van quick scans van 9 Amsterdamse stadsdelen en de gemeente Zaanstad: de meetbaarheid van de verantwoording 2007

Uitvoering quick scan naar meetbaarheid van doelstellingen en betrouwbaarheid van nulmetingen van een Amsterdams stadsdeel

Read More
Alexis Koutouzis
STADSDEEL AMSTERDAM CENTRUM

Analyse van onderzoeksgegevens voor het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2012-2013, alsmede advisering over de opzet en redactie van de inhoud van het rapport.

Dam-, Oude Doelen- en Hoogstraten. Brochure ‘Verbindende winkelstraten’. Stadsdeel Centrum, 2013

Analyse van onderzoeksgegevens voor het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2010-2011, alsmede advisering over de opzet en redactie van de inhoud van het rapport.

Onderzoek voor Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2008-2009, alsmede advisering over de opzet en (eind)redactie van de inhoud

Inhoudelijke voorbereiding van de discussiebijeenkomst naar aanleiding van het Trendrapport Amsterdamse binnenstad
2006-2007

Analyse van onderzoekgegevens voor het Trendrapport Amsterdamse binnenstad 2006-2007, alsmede advisering over de opzet en redactie van de inhoud van het rapport

Publicatie over de gespreksronde ´Het culturele klimaat van de binnenstad´

Read More
Alexis Koutouzis
PROJECTBUREAU ZUIDAS

Consultatieronde over het Ontwerp openbare ruimte Zuidas, bestaande uit negen expertmeetings, twee informatieavonden en een paneldiscussie, alsmede redactie van ‘Ideeënboekje’: De Zuidas als attractie

Read More
Alexis Koutouzis
BUREAU DE STAD BV/ STAD EN MENS

Publicatie ‘Zaanstad Creatieve Werkplaats’ in het kader van het onderzoeksproject Creatieve Steden en verslag van de uitkomsten van de workshops tijdens de Creatieve werkplaats Zaanstad/Amsterdam-Noord op het Hembrugterrein

Read More
Alexis Koutouzis
DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

Artikelen voor Plan Amsterdam over de symposia:
– ´De stedeling van de toekomst´ met Aaron Betsky en Paul Schnabel
– ´Grenzen aan de groei´ met Peter Droege en Adriaan Geuze
– ´Stad en bestuur´ met Klaus Kunzmann en Kevin Reid

Top bedrijfsleven – gemeente: een bijeenkomst tussen de top van het bedrijfsleven en het Amsterdams gemeentebestuur onder leiding van Felix Rottenberg, tevens redactie van de nieuwsbrief hierover

Read More
Alexis Koutouzis
RIJKSWATERSTAAT

Onderzoeksadviseur bij de afdeling Gebruikers van de Dienst
Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat: begeleiding van onderzoek naar gebruikerstevredenheid en advies over gebruik van onderzoeksresultaten 2010

Read More
Alexis Koutouzis
ALGEMENE REKENKAMER

Journalistiek verslag van de RWT-conferentie ‘Verantwoording en toezicht in de schijnwerpers’ voor Rekenkamermedewerkers en vertegenwoordigers van toezichthouders en rechtspersonen met een wettelijke taak

Projectbegeleiding van evaluatie Effectieve Rekenkamer: gesprekken met sectormanagers en projectleiders binnen de organisatie, resulterend in een advies aan het MT

Onderzoek naar het beleid van het Ministerie van OCW om Voortijdig Schoolverlaten tegen te gaan, in het kader van de Staat van de Beleidsinformatie 2006

Read More
Alexis Koutouzis