Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

Actueel archief

Actueel archief

BETROKKENHEID EN DISTANTIE IN STERK GEPOLITISEERDE ROTTERDAMSE BESTUUROMGEVING

De Rekenkamer Rotterdam heeft op 23 januari 2014 in een brief aan het presidium van de Rotterdamse gemeenteraad laten weten een evaluatie te willen laten uitvoeren naar haar eigen functioneren. Een reden hiervoor was dat de Rekenkamer Rotterdam, samen met de Rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, en Utrecht alsmede de Randstedelijke Rekenkamer, met de ondertekening van het Kwaliteitshandvest de verplichting was aangegaan om het eigen functioneren tenminste eenmaal in de zes jaar te laten evalueren.

Maar er waren meer redenen. Zo is tijdens het Begrotingsdebat 2014 in de Rotterdamse gemeenteraad gevraagd om onderzoek te doen naar een mogelijk andere opzet van de rekenkamer. Verder komt ook het herbenoemingstraject van de huidige directeur Rekenkamer Rotterdam in zicht: een traject dat ten minste zes maanden voor afloop van de benoemingsperiode (1 juni 2015) moet uitmonden in een besluit van de raad hieromtrent.

De evaluatiecommissie bestaat vanwege deze meervoudige aanleiding uit een externe voorzitter en twee ondertekenaars van het handvest.  De commissie heeft besloten om in het onderzoek ruim aandacht te besteden aan de meningen van de diverse stakeholders binnen de Rotterdamse gemeente en heeft daartoe veel mensen gesproken. Ook met medewerkers van de Rotterdamse rekenkamer zijn gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben sterk bijgedragen aan de oordeelsvorming van de commissie, en een dankzegging is daarom zeker gepast.

Alexis Koutouzis