Ruimte Voor Communicatie – Carla Hoffschulte

PROJECTEN

TOP BEDRIJFSLEVEN – GEMEENTE

De Denktank Ruimtelijke Ordening organiseerde een ontmoeting tussen de top van het bedrijfsleven en de bestuurders van de gemeente Amsterdam. Thema´s als veiligheid, internationaal imago en stedelijke transformatie kwamen uitvoerig aan de orde tijdens de bijeenkomst, die onder leiding stond van Felix Rottenberg. Een nieuwsbrief met en verslag van de bijeenkomst is naar alle deelnemers gestuurd.

Alexis Koutouzis