Een onderzoeker en urban professional. Een generalist met ervaring, zowel inhoudelijk als qua benadering van problemen. Kenmerkend is mijn belangstelling voor grootstedelijke (beleids)vraagstukken. En het belang dat ik hecht aan heldere communicatie. Mijn loopbaan kent vier fasen.

Sociale Geografie

Na mijn middelbare school ben ik Sociale Geografie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting de geografie van de Westerse stad. Na mijn afstuderen ben ik twee jaar als Assistent in Opleiding aan de universiteit verbonden gebleven binnen het project ´De Randstad als woon- en werkmilieu´, dat uitmondde in een woonmilieutypologie.

Algemene Rekenkamer

Bij Bureau VROM van de Algemene Rekenkamer in Den Haag heb ik gedurende ruim zes jaar onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van beleid. Vervolgens heb ik twee jaar als communicatieadviseur en voorlichter bij de afdeling Communicatie mijn onderzoekservaring ingezet om onderzoeksresultaten te vertalen in heldere conclusies en bruikbare aanbevelingen voor Tweede Kamer en departementen. Ik voelde me thuis bij de combinatie van onderzoek, beleid en communicatie, en besloot daar als zelfstandige in verder te gaan.

 

Bea Crouwers, hoofd Communicatie Algemene Rekenkamer:Carla was gepokt en gemazeld als onderzoeker en leverde met die achtergrond een waardevolle bijdrage aan de afdeling Communicatie. Ze deed geen concessies als het ging om presentatie en helderheid van de boodschap in persbericht en briefing.

 

Ruimte voor Communicatie

Sinds 2001 doe ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur uiteenlopende projecten voor overheden en publieke organisaties. Daarbij richt ik me op een breed scala aan stedelijke thema’s, zoals wonen, leefbaarheid, vrije tijd, jeugd en onderwijs. Ook daarin staat de verbinding tussen onderzoek, beleid en uitvoering centraal. Zie overzicht van opdrachtgevers en onderzoeken.

 

Gerie Schaafsma, afdeling Strategisch Beleid stadsdeel Centrum:De belangrijke meerwaarde van Carla voor het trendrapport is gelegen in de combinatie van wetenschappelijke toetsing en onderzoeksvaardigheden, kennis van stedelijkheid en een heldere en snelle schrijfvaardigheid, waardoor de informatie uit veel onderzoeken en monitors toegankelijk wordt voor een breed publiek.

URBAN MANAGEMENT

In augustus 2015 heb ik de opleiding Urban Management afgerond. Deze praktijkgerichte opleiding voor professionals heeft mijn inzicht in complexe stedelijke vraagstukken en mogelijke handelingsperspectieven voor de overheid aangescherpt. Ik combineer mijn ruime ervaring met onderzoek, beleid en communicatie nu met actuele kennis en vaardigheden over stedelijke vraagstukken en de kansen en risico’s in de uitvoeringspraktijk.

Urban Management – Hogeschool van Amsterdam